Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego oraz firmy Via Medica zapraszamy Państwa do udziału w XI Konferencji Dydaktycznej Czasopisma „Nadciśnienie Tętnicze”, oficjalnego organu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, która odbędzie się 18-19 maja 2012 roku w Warszawie. Tytuł tegorocznej Konferencji brzmi „Nowe strategie leczenia nadciśnienia tętniczego”, ponieważ ten ważny temat wymaga analizy i przełożenia na realia kliniczne.

Grono lekarzy zainteresowanych problematyką nadciśnienia tętniczego i specjalizujących się w hipertensjologii poszerza się z roku na rok. Wiedza zaprezentowana podczas majowego spotkania będzie w dużej mierze skierowana do osób zajmujących się lub planujących się zająć tą specjalizacją. Również kardiolodzy, specjaliści chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej będą również mogli zdobyć podczas Konferencji najnowsze informacje na temat diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.

Jesteśmy przekonani, że nasza Konferencja spotka się z dużym zainteresowaniem lekarzy w Polsce. Poruszane zagadnienia pozwolą na uaktualnienie dotychczasowej wiedzy, a udział zaproszonych wykładowców gwarantuje wysoką jakość wykładów.

Licząc na Państwa aktywny udział, pozostajemy z wyrazami szacunku.


prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski