Zaproszenie

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizatora — firmy Via Medica — zapraszam Państwa do udziału w XIII Konferencji Dydaktycznej Czasopisma „Nadciśnienie Tętnicze”, oficjalnego organu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, która odbędzie się 23–24 maja 2014 roku w Hotelu Courtyard w Warszawie. Tytuł tegorocznej konferencji brzmi „Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w zaleceniach ESH 2013 i PTNT 2015 — gdzie jesteśmy w 2014 roku?”, ponieważ te zagadnienia wymagają kompleksowej analizy i przełożenia na realia kliniczne.

Grono lekarzy zainteresowanych problematyką nadciśnienia tętniczego i specjalizujących się w hipertensjologii poszerza się z roku na rok. Wiedza zaprezentowana podczas majowego spotkania będzie w dużej mierze skierowana do osób zajmujących się lub planujących poświęcić się tej specjalizacji. Również kardiolodzy, specjaliści chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej będą mogli zdobyć podczas konferencji najnowsze informacje na temat diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.

Jesteśmy przekonani, że nasza konferencja spotka się z dużym zainteresowaniem lekarzy w Polsce. Poruszane zagadnienia pozwolą na uaktualnienie dotychczasowej wiedzy, a udział zaproszonych prelegentów gwarantuje wysoką jakość wykładów.

Licząc na Państwa aktywny udział, pozostaję z wyrazami szacunku.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski