HEAD

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 18 maja 2018 roku
13.50–14.00Otwarcie konferencji
Redaktor Naczelna czasopism „Arterial Hypertension” i „Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce” prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
14.00–15.30
Sesja dydaktyczna I. Sesja problemowa pro–contra
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka-Jaszcz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek
  14.00–14.30U chorego z niepowikłanym nadciśnieniem docelowa częstość serca (HR) powinna być poniżej 75/min
  PRO: dr hab. n. med. Filip M. Szymański, CONTRA: dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny
  14.30–15.00Amerykańskie wytyczne słusznie obniżyły docelowe wartości ciśnienia tętniczego
  PRO: dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. IK, CONTRA: prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
  15.00–15.30Efekt klasy w grupie leków z nadciśnieniem nie istnieje
  PRO: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, CONTRA: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
  15.30–16.15
  Sesja satelitarna firmy KRKA. Nowoczesna terapia chorego z nadciśnieniem tętniczym — rola i miejsce sartanów

  Najlepszy sartan w inteligentnym połączeniu

  prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

  Klasyka w połączeniu, synergia w działaniu

  dr hab. n. med. Filip M. Szymański

   16.00–16.10Walne Zgromadzenie Członków PTNT — I termin. Poziom M2 sala Lightroom
   16.10–16.20Walne Zgromadzenie Członków PTNT — II termin. Poziom M2 sala Lightroom
   16.15–16.45Przerwa na posiłek
   16.45–17.30
   Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie/Menarini. Nadciśnienie tętnicze — czego nie dowiesz się z wytycznych?
   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
    16.45–17.10Ciśnienie centralne — problem praktyczny czy wydumany?
    prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
    17.10–17.30Czy można zatrzymać starzenie naczyń?
    prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
    17.30–19.00
    Sesja dydaktyczna II. Jak postąpić, gdy po poradę zgłosi się…
    Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
     17.30–17.50…nastolatek z nadciśnieniem tętniczym
     prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
     17.50–18.15…chory z opornym nadciśnieniem
     prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
     18.15–18.35…chory z cukrzycą
     prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
     18.35–19.00…chory z nadciśnieniem i zaburzeniami snu
     dr hab. n. med. Filip M. Szymański
     19.00–19.30...chorzy z nadciśnieniem i migotaniem przedsionków
     prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
     Sobota, 19 maja 2018 roku
     09.00–10.00
     Sesja dydaktyczna III. Egzamin z hipertensjologii zdaję codziennie…
     Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
      09.00–09.20Jak ocenić czy pacjent z nadciśnieniem stosuje się do zaleceń lekarskich?
      prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
      09.20–09.40Które pomiary ciśnienia, domowe czy ABPM, w praktyce są bardziej przydatne?
      dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
      09.40–10.00Jak modyfikować leczenie nadciśnienia gdy obniża się GFR?
      prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius
      10.00–10.45
      Sesja satelitarna firmy Servier. Nie komplikuj tego co proste — jak indywidualizować terapię NT?

      Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
      Wykładowcy: dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, dr hab. n. med. Jacek Lewandowski, dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny

       10.45–11.00Przerwa na kawę
       11.00–11.45
       Sesja satelitarna firmy Egis. Hiperurykemia a ryzyko sercowo-naczyniowe — implikacje terapeutyczne

       Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

        11.45–12.45
        Sesja dydaktyczna IV. Hot topics w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego
        Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
         11.45–12.05Leki złożone
         prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
         12.05–12.25Leki pozahipotensyjne wpływające na nadciśnienie tętnicze
         prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
         12.25–12.45Używki i substancje OTC modulujące ciśnienie tętnicze
         prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
         12.45–13.30
         Sesja satelitarna firmy Merck. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i tachykardią — mity kontra fakty medyczne, które mogą poprawić rokowanie pacjenta

         Zaproszeni eksperci: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

          13.30–13.50Przerwa na posiłek
          13.50–15.00
          Sesja dydaktyczna V. Sytuacje szczególne w nadciśnieniu tętniczym — wskazówki praktyczne
          Przewodniczący: dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. UJ, prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
           13.50–14.10Chora z nadciśnieniem zachodzi w ciążę
           prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
           14.10–14.30Chorzy z maskowanym nadciśnieniem
           dr n. med. Jacek Wolf
           14.30–15.00Kiedy pacjent z nadciśnieniem wymaga pilnego leczenia hipotensyjnego?
           dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. UJ
           15.00Zakończenie konferencji
           Piątek, 18 maja 2018 roku
           13.50–14.00
           Otwarcie konferencji
           Redaktor Naczelna czasopism „Arterial Hypertension” i „Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce” prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
           14.00–15.30
           Sesja dydaktyczna I. Sesja problemowa pro–contra
           Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka-Jaszcz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek
            14.00–14.30
            U chorego z niepowikłanym nadciśnieniem docelowa częstość serca (HR) powinna być poniżej 75/min
            PRO: dr hab. n. med. Filip M. Szymański, CONTRA: dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny
            14.30–15.00
            Amerykańskie wytyczne słusznie obniżyły docelowe wartości ciśnienia tętniczego
            PRO: dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. IK, CONTRA: prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
            15.00–15.30
            Efekt klasy w grupie leków z nadciśnieniem nie istnieje
            PRO: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, CONTRA: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
            15.30–16.15
            Sesja satelitarna firmy KRKA. Nowoczesna terapia chorego z nadciśnieniem tętniczym — rola i miejsce sartanów

            Najlepszy sartan w inteligentnym połączeniu

            prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

            Klasyka w połączeniu, synergia w działaniu

            dr hab. n. med. Filip M. Szymański

             16.00–16.10
             Walne Zgromadzenie Członków PTNT — I termin. Poziom M2 sala Lightroom
             16.10–16.20
             Walne Zgromadzenie Członków PTNT — II termin. Poziom M2 sala Lightroom
             16.15–16.45
             Przerwa na posiłek
             16.45–17.30
             Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie/Menarini. Nadciśnienie tętnicze — czego nie dowiesz się z wytycznych?
             Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
              16.45–17.10
              Ciśnienie centralne — problem praktyczny czy wydumany?
              prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
              17.10–17.30
              Czy można zatrzymać starzenie naczyń?
              prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
              17.30–19.00
              Sesja dydaktyczna II. Jak postąpić, gdy po poradę zgłosi się…
              Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
               17.30–17.50
               …nastolatek z nadciśnieniem tętniczym
               prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
               17.50–18.15
               …chory z opornym nadciśnieniem
               prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
               18.15–18.35
               …chory z cukrzycą
               prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
               18.35–19.00
               …chory z nadciśnieniem i zaburzeniami snu
               dr hab. n. med. Filip M. Szymański
               19.00–19.30
               ...chorzy z nadciśnieniem i migotaniem przedsionków
               prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
               Sobota, 19 maja 2018 roku
               09.00–10.00
               Sesja dydaktyczna III. Egzamin z hipertensjologii zdaję codziennie…
               Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
                09.00–09.20
                Jak ocenić czy pacjent z nadciśnieniem stosuje się do zaleceń lekarskich?
                prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
                09.20–09.40
                Które pomiary ciśnienia, domowe czy ABPM, w praktyce są bardziej przydatne?
                dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
                09.40–10.00
                Jak modyfikować leczenie nadciśnienia gdy obniża się GFR?
                prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius
                10.00–10.45
                Sesja satelitarna firmy Servier. Nie komplikuj tego co proste — jak indywidualizować terapię NT?

                Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
                Wykładowcy: dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, dr hab. n. med. Jacek Lewandowski, dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny

                 10.45–11.00
                 Przerwa na kawę
                 11.00–11.45
                 Sesja satelitarna firmy Egis. Hiperurykemia a ryzyko sercowo-naczyniowe — implikacje terapeutyczne

                 Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

                  11.45–12.45
                  Sesja dydaktyczna IV. Hot topics w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego
                  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
                   11.45–12.05
                   Leki złożone
                   prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
                   12.05–12.25
                   Leki pozahipotensyjne wpływające na nadciśnienie tętnicze
                   prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
                   12.25–12.45
                   Używki i substancje OTC modulujące ciśnienie tętnicze
                   prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
                   12.45–13.30
                   Sesja satelitarna firmy Merck. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i tachykardią — mity kontra fakty medyczne, które mogą poprawić rokowanie pacjenta

                   Zaproszeni eksperci: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

                    13.30–13.50
                    Przerwa na posiłek
                    13.50–15.00
                    Sesja dydaktyczna V. Sytuacje szczególne w nadciśnieniu tętniczym — wskazówki praktyczne
                    Przewodniczący: dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. UJ, prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
                     13.50–14.10
                     Chora z nadciśnieniem zachodzi w ciążę
                     prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
                     14.10–14.30
                     Chorzy z maskowanym nadciśnieniem
                     dr n. med. Jacek Wolf
                     14.30–15.00
                     Kiedy pacjent z nadciśnieniem wymaga pilnego leczenia hipotensyjnego?
                     dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. UJ
                     15.00
                     Zakończenie konferencji

                     Organizator:

                     Via Medica

                     Patronat medialny:

                     Via Medica

                     Partner:

                     Via Medica

                     Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                     Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl